הדגמה של טכניקה בסיסית לתיפוף גוף - טיגי טגה טם

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

אייל גלזנר מסביר איך לנגן את תרגיל התיגוף טיגי טגה טם הלקוח מתוך טכניקה בסיסית.