תרגיל העצמה לילדים – ישיבת המלך / המלכה

זהו תרגיל שמפתח בטחון עצמי והינו בעל השפעה חזקה ביותר על ילדים. איך מתרגלים? יושבים בישיבה מזרחית, גב זקוף, סנטר קדימה, ידיים אוחזות בברכיים (כס המלכות)